Název a adresa hotelu, odkud odjíždíte.
podle čísla letu
Můžete vyplňovat v ruštině nebo angličtině.
Čas přepravy je určen vaším letem. Prosím, pečlivě si zkontrolujte číslo letu ve svém letenku. Děkujeme.